Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái